ระบบจองเผยแพร่ป้ายบิลบอร์ดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำแนะนำ : ระบุข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วน บริการนี้ไม่รวมการติดตั้ง (ปรึกษางานติดตั้ง โปรดติดต่อกองกลาง สำนักงานอธิการบดี) หลังจากส่งเรื่องแล้วโปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุด
จุดติดตั้ง
หน่วยงาน
ผู้ประสานงาน
ชื่อเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์
เริ่มเผยแพร่
สิ้นสุดการเผยแพร่
ตัวอย่างป้ายที่ออกแบบ (ถ้ามี)
ภาพแนวนอน นามสกุล.jpg เท่านั้น

กดอัพโหลดภาพก่อนกด SUBMIT

ตารางไทม์ไลน์การเผยแพร่ป้ายบิลบอร์ดทั้งหมด

©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT