ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > CONTENT > “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทย ทางเลือกทางรอดในวิกฤติโควิด 19

“ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทย ทางเลือกทางรอดในวิกฤติโควิด 19
อนุพงษ์ กุลนรา

2021/08/28 11:00 น.  🔎 173 Views

“ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทย ทางเลือกทางรอดในวิกฤติโควิด 19

บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

คุณผู้ฟังคะ เมื่อไม่นานมานี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งในประกาศดังกล่าวนี้มีการขึ้นทะเบียน “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย ให้อยู่ในบัญชียาจากสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรทางเลือกหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้การรักษาอาการเจ็บป่วยทุเลาและหายได้

ถิ่นกำเนิดฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียและศรีลังกา มีการใช้ประโยชน์ด้านการรักษาโรคมาอย่างยาวนาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณหลายประการ เช่น แก้ไข้ทั่วๆ ไป ระงับอาการอักเสบ ไอ เจ็บคอ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ช่วยขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนัง และลดอาการติดเชื้อที่ทำให้เกิดการปวดท้อง ท้องเสีย บิด รวมทั้งแก้อาการกระเพาะลำไส้อักเสบ

ฟ้าทะลายโจร กับการรักษาอาการ COVID-19

ในด้านของการใช้ฟ้าทะลายโจร เป็นยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงนั้น จากการศึกษาด้านเภสัชวิทยาพบว่า มีสารที่ชื่อว่า “แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide)” ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงมีอาการดีขึ้น และยังมีส่วนช่วยลดอาการปอดอักเสบ โดยสารชนิดนี้เป็นสารที่ต้องจำกัดปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอย่างถูกต้อง เพื่อให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของดีที่มีประโยชน์มากมาย

เห็นไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีของดีที่มีประโยชน์มากมาย หากมีการนำมาใช้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ก็ย่อมช่วยให้ประเทศชาติของเราเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาบทความ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4
เผยแพร่ 2021/12/08 08:00 น. - 2021/12/29 17:00 น.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

-สาขาวิศวกรรมโยธา

-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

-สาขาวิศกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

-สาขาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

-สาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สาขาการออกแบบ

        -แขนงวิชาออกแบบกราฟิก

        -แขนงวิชาออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

-สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร : http://www2.rbru.ac.th/news/attach/2021-11-30-81800.pdf

 สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://www.tcas.rbru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 08-6440-3058

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2021 RBRU PUBLIC RELATIONS SECTION
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT