ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > โรงเรียนสาธิต มรภ.รำไพฯ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มรภ.รำไพฯ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
พีรพัฒน์ กิจนิยม

2022/05/11 09:00 น.  🔎 205 Views 🖨️

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

09.00 น. (11 พ.ค. ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนใหม่เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite ในปีการศึกษานี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเผยว่า โรงเรียนสาธิตได้มีมาตรการ Covid -19 สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite เช่น บุคลากรและนักเรียนต้องได้รับการตรวจ ATK ทุกวันจันทร์ , บุคลากรทั้งหมดต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% , มีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวด รวมถึงการกำหนดจุดล้างมือทุกห้องเรียน , การจัดห้องเรียนตามมาตรการ Social Distancing , การทำความสะอาดอาคารเรียนทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งมาตรการทั้งหมดของโรงเรียนสาธิตจะปฏิบัติร่วมกับมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษาของกรมควบคุมโรค มาตรการ Thai stop COVID plus ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการไทยเซฟไทย ของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและวินัยจราจร
เผยแพร่ 2022/07/21 07:00 น. - 2023/01/31 23:00 น.

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก จอดรถให้ถูกที่ ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดซ้อนคัน ป้องกันล็อกรถ ด้วยความห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2022 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT