ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พีรพัฒน์ กิจนิยม

2022/05/22 07:00 น.  🔎 363 Views 🖨️

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

22 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วังสวนบ้านแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 โดยมีผู้แทนส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธี

สำหรับวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปีนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตลอดจนเรื่อยมา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

แสดงความยินดีกับ นางสาวมณีนุช เพ็งสว่าง
เผยแพร่ 2022/05/25 10:00 น. - 2023/05/25 10:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีนุช เพ็งสว่าง นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสหกิจระดับเครือข่ายภาคตะวันออก  ประเภทกลุ่มโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2022 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT