ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > สำนักบริการวิชาการ ร่วมรายการคนไทยไม่ทิ้งกัน (U2T FOR BCG)

สำนักบริการวิชาการ ร่วมรายการคนไทยไม่ทิ้งกัน (U2T FOR BCG)
ณพล วงศ์ชัย

2022/09/27 14:00 น.  🔎 91 Views 🖨️

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ร่วมออกอากาศสดในรายการ “NBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ U2T FOR BCG ของมหาวิทยาลัย

27 กันยายน (14.00 น.) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี (NBT Chanthaburi) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สามารถ จันทนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ร่วมออกอากาศสดในรายการ “NBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ U2T FOR BCG ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 46 ตำบล ในจังหวัดจันทบุรีและตราด พร้อมแสดงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการ U2T for BCG Market by Rambhai Barni Rajabhat University ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาออกร้านจำหน่ายอีกด้วย

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/NbtChan/videos/777992676613490/


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อทุกคนปลอดภัยในสถานศึกษา
เผยแพร่ 2022/09/30 09:00 น. - 2023/12/31 23:00 น.

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก จอดรถให้ถูกที่ ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดซ้อนคัน ป้องกันล็อกรถ ด้วยความห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2022 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT