ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > การประชุมยกร่างกองทุนช้างป่าจังหวัดจันทบุรี

การประชุมยกร่างกองทุนช้างป่าจังหวัดจันทบุรี
พีรพัฒน์ กิจนิยม

2022/11/17 14:00 น.  🔎 56 Views 🖨️

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมยกร่างกองทุนช้างป่าจังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับช่วยเหลือผู้ประสบภัยช้างป่า จังหวัดจันทบุรี

17 พฤศจิกายน 2565 (14.00 น.) ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี , ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ประธานกรรมการกองทุนคชานุรักษ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในการร่วมประชุมยกร่างกองทุนช้างป่าจังหวัดจันทบุรี มีการนำเสนอรายละเอียดของกองทุนผู้ประสบภัย และการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุน การชี้แจงข้อบังคับ รวมถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยกองทุนช่วยเหลืออาสาสมัครผู้ประสบภัยช้างป่าอีกด้วย


งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษรอบที่ 1/2566
เผยแพร่ 2023/01/23 12:00 น. - 2023/03/15 17:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

  • สนใจสมัครคลิก : https://bit.ly/2xvh5we
  • รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 15 มีนาคม 2566
  • ประกาศสาขาวิชาที่เปิดและปิดการเรียนการสอน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
    วันที่ 19 มีนาคม 2566
  • รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 0 3931 9111 ต่อ 10181

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT