ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > มรภ.รำไพฯ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565

มรภ.รำไพฯ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565
พีรพัฒน์ กิจนิยม

2022/11/23 09:00 น.  🔎 30 Views 🖨️

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565

09.00 น. - (23 พ.ย. 65) ณ หอประชุมรำไพพรรณณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายในการปฏิบัติงาน และสอบถามความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าว มีการแนะนำบุคลากรใหม่สายสนับสนุน จากนั้นเป็นการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร รวมทั้งเป็นการชี้แจงการมอบหมายงานในตำแหน่งบริหารต่าง ๆ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าร่วมประชุม


งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อทุกคนปลอดภัยในสถานศึกษา
เผยแพร่ 2022/09/30 09:00 น. - 2023/12/31 23:00 น.

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก จอดรถให้ถูกที่ ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดซ้อนคัน ป้องกันล็อกรถ ด้วยความห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT