ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > งานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ณพล วงศ์ชัย

2022/11/23 14:00 น.  🔎 209 Views 🖨️

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปัญญาสมวรรษสู่ความยั่งยืน และวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 118 ปี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี ด้านวิชาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกศาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี : ปัญญาสมวรรษสู่ความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า ในปีนี้เนื่องจากมีระยะเวลาการจัดงานทั้งสิ้น 10 วัน ทางผู้จึงได้เตรียมกิจกรรมไว้อย่างหลากหลาย เช่น การแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ , การจำหน่ายสินค้า , การเปิดศูนย์เครื่องสำอาง หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพและความงาม , การเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก , การเปิดตัวแบรนด์สวนบ้านแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี ด้านวิชาการ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการภายในงานเอาไว้ว่า จะมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ RBRU OPEN HOUSE กับช่องทางการศึกษาต่อ เพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่นจากทั้ง 10 คณะ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกศาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา ได้กล่าวถึงกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันว่า มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มหาวิทยาลัยเคยจัดมา จึงอยากเชิญชวนศิษย์เก่าหลาย ๆ ท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมว่า ในงานนี้ทางสำนักศิลปวัฒนธรรมแลพัฒนาชุมชน จะมีการจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีหลากหลายประเภท การแข่งขัน Cover Dance ตบท้ายด้วยการเชิญชวนมาร่วมรับชมการแสดงจากศิลปินชื่อดัง

สำหรับงานที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครบรอบ 50 ปี โดยใช้ชื่อว่า “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี : ปัญญาสมวรรษสู่ความยั่งยืน” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10-20 ธันวาคม 2565 นี้


งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ 2023/01/09 10:00 น. - 2023/01/31 23:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 "ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT