ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > ราชภัฏรำไพฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ EduGloal College

ราชภัฏรำไพฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ EduGloal College
ณพล วงศ์ชัย

2022/11/25 11:00 น.  🔎 58 Views 🖨️

มรภ.รำไพพรรณี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ EduGloal College ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการร่วมกันพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ EduGloal College และ International House Vancouver ประเทศ Canada ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ EduGloal College และ International House Vancouver ประเทศ Canada โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้ลงนามในฝ่ายของมหาวิทยาลัย และ Mr.Sylvester Chen ผู้อำนวยการ EduGloal College และ International House Vancouver เป็นผู้ลงนามในฝ่ายของ EduGloal College โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน ทั้งทางด้านวิชาการ , งานวิจัย , ความร่วมมือด้านการสอน , การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการร่วมกันพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อผระโยชน์ต่อทั้ง 2 สถาบันการศึกษาในอนาคต


งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อทุกคนปลอดภัยในสถานศึกษา
เผยแพร่ 2022/09/30 09:00 น. - 2023/12/31 23:00 น.

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก จอดรถให้ถูกที่ ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดซ้อนคัน ป้องกันล็อกรถ ด้วยความห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT