ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > พิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กฤติเดช มงคลกิจ

2021/11/18 10:00 น.  🔎 66 Views

มรภ.รำไพฯร่วมส่งกำลังใจ ส่งผู้รักษาตัวหายจากโควิด-19 กลับบ้าน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมพิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางสาวอรสา อ่อนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมในพิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีและตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมส่งกำลังให้แก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 และได้ทำการรักษาจนหายเป็นปกติ ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีการมอบถุงยังชีพและดอกไม้เพื่อแสดงความห่วงใย ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้จำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษามีจำนวนที่ลดลง สามารถปิดการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามได้ สำหรับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นสถานที่รักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่มีอาการไม่รุนแรง โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีในการขอใช้พื้นที่ดำเนินการ และมหาวิทยาลัยก็มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนที่ติดเชื้อได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางสาธารณสุข และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มลดลง จึงได้มีการปิดการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับรางวัลพระราชทาน
เผยแพร่ 2021/11/04 15:00 น. - 2022/03/31 23:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสา สุขหลาย นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2021 RBRU PUBLIC RELATIONS SECTION
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT