INDEX | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

ข่าวและกิจกรรม

ค้นหาข่าว

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ 2023/01/09 10:00 น. - 2023/01/31 23:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 "ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT