TV | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

อาร์บีอาร์ยู ทีวี | ช่องรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาจากเสียงตามสาย สู่การเผยแพร่ผ่านจอ LED ต่อยอดสู่สาธารณะชนด้วยการยกระดับการผลิตร่วมกับเครือข่ายภายในและองค์กรชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย แพร่ภาพตลอด 24 ชั่วโมง จากห้องส่งงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

RBRU TV พัฒนาการเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศดิจิทัล 100% ลดขั้นตอนการผลิต การใช้ทรัพยากร บุคลากร ค่าใช้จ่าย เชื่อมโยงสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจร ทั้งเสียงตามสาย วิทยุ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และฐานข้อมูลดิจิทัล ตามนโยบาย SMART LOCAL UNIVERSITY จนเป็นระบบจอประชาสัมพันธ์องค์กรที่ดีที่สุดในประเทศ

 • ข่าวต้นชั่วโมง บริการผลิตข่าวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯรวดเร็วทุกชั่วโมง ส่งตรงจากทุกพื้นที่ทันทุกเหตุการณ์ โดยทีมข่าวงานประชาสัมพันธ์ฯ
 • รายการโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ และคณะนิเทศศาสตร์ อาทิ รายการที่นี่เมืองจันท์ รักษ์ชุมชน สารพันราชภัฏ และรายการซีรีส์จากคณะนิเทศศาสตร์เพื่อการฝึกประสบการณ์ผลิตของนักศึกษา
 • สกู๊ปข่าว รายการข่าวเหตุการณ์และประเด็นน่าสนใจประจำวัน เผยแพร่เชื่อมโยงเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
 • พยากรณ์อากาศ บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดทำระบบแจ้งเตือนและคาดการณ์สภาพอากาศล่างหน้า ผ่าน Facebook Fanpage : RBRUweather สภาพอากาศรำไพพรรณี และแสดงผลผ่านจอพร้อมเสียงตามสาย ชั่วโมงต่อชั่วโมง และคาดการณ์ล่วงหน้าสูงสุด 6 ชั่วโมง
 • ถ่ายทอดสด เผยแพร่กิจกรรม งานสัมมนา เหตุการณ์สำคัญรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ชุมชน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ พร้อมเชื่อมโยงการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
 • งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
  ©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
  POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT